ReadyPlanet.com
 

 

อุปกรณ์ขนถ่าย  

       ใช้สำหรับลำเลียงวัสดุจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิตเพื่อผลิตสินค้า  จากนั้นนำไปเก็บไว้ในระบบคลังสินค้า เมื่อพร้อมเเล้วจึงจะทำการส่งออกเพื่อจำหน่ายให้เเก่ผู้บริโภค ในสินค้าทุกชนิดจะมีกระบวนการดังกล่าวเหมือนกันทั้งสิ้น ดังนั้นจะเห็นว่าการขนถ่ายวัสดุจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่ง  ในทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การผลิตสินค้าจำนวนมากๆ (Mass Production)  จึงจำเป็นต้องอาศัยระบบการขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพ

 

       บริษัทของเรา เป็นผู้ผลิตเเละจัดจำหน่ายระบบขนถ่ายลำเลียงสินค้าทุกประเภท (CONVEYORS OF SYSTEM) ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้  ไม่ว่าจะเป็นการออกเเบบใหม่สำหรับระบบงานผลิต  เครื่องจักรลำเลียงเเละงานติดตั้งซ่อมบำรุงแบบเฉพาะเจาะจง