ReadyPlanet.com
WELCOME 

 

 

 

 

อุปกรณ์ขนถ่าย

ใช้สำหรับลำเลียงวัสดุจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิตเพื่อผลิตสินค้า จากนั้นนำไปเก็บไว้ในระบบคลังสินค้า

เมื่อพร้อมเเล้วจึงจะทำการส่งออกเพื่อจำหน่ายให้เเก่ผู้บริโภค ในสินค้าทุกชนิดจะมีกระบวนการดังกล่าว

เหมือนกันทั้งสิ้น ดังนั้นจะเห็นว่าการขนถ่ายวัสดุจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่ง ในทางเศรษฐศาสตร์

อุตสาหกรรม การผลิตสินค้าจำนวนมากๆ (Mass Production)  จึงจำเป็นต้องอาศัยระบบการขนถ่ายวัสดุ

ที่มีประสิทธิภาพ

 

บริษัทของเรา เป็นผู้ผลิตเเละจัดจำหน่ายระบบขนถ่ายลำเลียงสินค้าทุกประเภท (CONVEYORS OF SYSTEM) 

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกเเบบใหม่สำหรับระบบงานผลิต

เครื่องจักรลำเลียงเเละงานติดตั้งซ่อมบำรุงแบบเฉพาะเจาะจง