ขณะนี้เว็บไซต์กำลังอัพเดตข้อมูลใหม่ค่ะ 

 

บริษัท ยูนิค คอนเวเยอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

UNIQUE CONVEYOR ENGINEERING CO.,LTD.

 _______________________________________________________________________________

 ออกแบบ - ผลิต - ติดตั้ง 

ระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท ระบบสายพานลำเลียงทุกชนิด

Machine & Design Conveyor System,Stainless Fabrication, Steel Fabrication

 

 

 

     

 อุปกรณ์ขนถ่าย

ใช้สำหรับลำเลียงวัสดุจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิต เพื่อผลิตสินค้า จากนั้นนำไปเก็บไว้ในระบบคลังสินค้า เมื่อพร้อมแล้วจึงจะทำการส่งออกเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ในสินค้าทุกชนิดจะมีกระบวนการดังกล่าวเหมือนกันทั้งสิ้น ดังนั้นจะเห็นว่าการขนถ่ายวัสดุ จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่ง ในทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การผลิตสินค้าจำนวนมากๆ (Mass Production)   จึงจำเป็นต้องอาศัยระบบการขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                         บริษัทของเรา  ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบขนถ่ายลำเลียงสินค้าทุกประเภท (Conveyor of System) ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใหม่สำหรับระบบงาน  ผลิตเครื่องลำเลียงและงานติดตั้งซ่อมบำรุงแบบเฉพาะเจาะจง